Så bygger du en gärdsgård

Förr kunde varje dräng lägga en gärdsgård. I dag håller kunskapen på att försvinna. I fyra enkla steg guidar Gård&Torp dig i hur du kan anlägga din egen gärdsgård.1. Börja med att hitta en sten som är ca 8-10 cm bred. Den lägger du på marken där du vill att gärdsgården skall börja. Stenen använder du som ett mått mellan de första störarna. Störarna spetsas ner på var sin sida om stenen på ca 40 cm djup. Störarna bör vara 2-2,5 meter höga och avståndet mellan varje par bör vara 1 meter. Till störarna är det bäst att använda sig av granar. Granarna skall kvistas med inte barkas och rotändan måste vässas. Störarna kan sedan eldas i ändarna för att hålla röta borta.

2. När du fått störarna på plats lägger du smala stammar, så kallade slanor, snett ner mellan störparen. Dessa tillverkar du också av granar, både kvistade och barkade, som är mellan 6 och 7 meter långa. För att få en så snygg gärdsgård som möjligt kan du se till att en tjockare rotända varvas med en smalare toppända.

3. För att hålla slanorna på plats använder du därefter granvidjor som används som band. Dessa tillverkar du av 1,5 meter höga granar. Granarna klyvs från toppen med hjälp av en kniv så att du sedan lättare kan dra isär stammen i två lika tjocka band. Tänk på att det är viktigt att granarna är färska. Är de inte det går det inte att klyva dem.

4. När du binder samman ett band skall du tänka på att den kluvna sidan, vedsidan, ligger mot störarna. Bandet surras hårt flera varv som en åtta. Översta ändan på bandet placeras sedan så att det sticker ut och låses av tyngden från de överliggande slanorna. Bara varannan slana binds fast vilket gör att det blir tre band kring varje störpar. Väljer du att göra en högre gärdsgård blir det självklart fler band.
Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt