Vår missförstådda eternit

Många som äger hus med eternitfasad vill ta bort plattorna, trots att eterniten är underhållsfri, brandhärdig och börjar få kultstatus.
- Hus med eternitfasader börjar bli allt mer kulturhistoriskt intressanta, säger bebyggelsehistorikern Karin Arvastson.

Eternitplattan uppfanns av österrikaren Ludvig Hatschek under slutet av 1800-talet. Den tillverkades av en massa bestående av 90 procent cement och tio procent asbest i vatten. Produkten fick namnet eternit efter latinets aeternitas, evighet, ett välfunnet namn då materialet lätt står sig i åtminstone femtio år utan minsta underhåll.

Snart spreds plattorna över Europa och även till Sverige. I samband med Stockholmsutställningen 1930 fick den sitt genombrott och efter andra världskriget ökade efterfrågan starkt. Mellan 1930 och början av 1960-talet kläddes hundratusentals hus in i den underhållsfria eterniten.

På västkusten var eterniten extra populär för sin förmåga att stå emot salta vindar. Massor av villor på Åstol, i Kungshamn och Smögen kläddes i vit eternit på fyrtiotalet och materialet har på så sätt blivit ett tidsdokument som är värt att bevara.
Plattorna började emellertid snart lite hånfullt kallas för torparkex eller fattiglappar, och i samma veva kom de första larmen om asbestorsakade lungskador på fabriksarbetarna. Efterfrågan minskade starkt och 1976 lades Sveriges enda eternitfabrik, i Lomma, ned.
 
Kulturhistoriskt värdefullt
Vindarna vände alltså relativt snabbt och i dag är eterniten hånad och förkättrad. De senaste tio, femton åren har många plockat ner sin eternit, och man kan nästan börja tala om att materialet behöver skyddas. Men en och annan höjer också sin stämma till försvar för eterniten.

Karin Arvastson är bebyggelsehistoriker vid Riksantikvarieämbetet. Hon hänvisar till den så kallade Venedigdeklarationen, som Sverige varit med och undertecknat. Enligt den ska kulturhistoriskt värdefull byggnadskonst restaureras på ett sätt som bidrar till att varje tids avtryck görs synligt.
- Med det synsättet bör eternitplattor bör få finnas kvar, förklarar hon. De är väldigt typiska för 1940- och 50-talet.

Eternit är dessutom ett bra material, rent tekniskt. Det är billigt och brandsäkert, tål väder och vind, kräver i princip inget underhåll och skyddar och isolerar huset. Å andra sidan innehåller det asbest, som inte är farlig så länge plattan är hel, men om den går sönder kan asbesten frigöras vilket skadar människor allvarligt.

Karin Arvastson understryker hur viktigt det är att man följer de skyddsåtgärder som krävs när man monterar ner eternitplattor, eftersom det är då risken finns att asbest frigörs. Dessutom är avfallshanteringen noga reglerad, man kan inte slänga plattorna på vilken sopstation som helst eftersom de räknas som miljöfarligt avfall. Att ta ner dem kräver alltså viss planering. Vidare betonar hon att eftersom eternitplattorna fungerar som ett isolerande skikt, kan de behöva ersättas av ett annat isoleringsmaterial om de tas bort.

- Tilläggsisolering innebär ett omständligt arbete som ofta visar sig lika tids- och kostnadskrävande som att ta bort eternitplattor. Dessutom förfular också det fasaden. Med andra ord gäller det att ta reda på hur väl isolerat huset egentligen är innan man fattar ett beslut.
 
Skyddar husen
Karin Arvastson framhåller också att eterniten har varit en fördel för vårt kulturarv.
- Det är rimligt att anta att många hus, framför allt ur det äldre beståndet, hade varit försvunna i dag om de inte hade skyddats av eterniten. Så på det viset har den fyllt en oerhört viktig funktion, inte minst på västkusten där den salta luften sliter hårt på bebyggelsen.

Detta märks också på de hus där man har tagit ner eterniten: påfallande ofta är fasaden under i mycket gott skick tack vare att den har skyddats av plattorna.
När är det då dags att kulturminnesmärka eternithusen?
- Fortfarande finns många hus kvar, det är så kostnadskrävande att sanera dem att de troligtvis förblir orörda ett bra tag till. Samtidigt finns det onekligen ett värde i att bevara exempel på ett byggnadsmaterial som haft en sådan stor betydelse, menar Karin Arvastson.
Eternit-ersättare
Har du en skadad eternitfasad du vill bevara kan du byta ut enstaka plattor. Det är nästan omöjligt att hitta äkta ersättningsplattor, eftersom de skall hanteras som miljöfarligt avfall och därför inte kan säljas i byggnadsvårdsbutiker.

Eternit med asbest tillverkas ingenstans längre, men du kan däremot köpa så kallade fibercementplattor som ser ungefär likadana ut som de gamla eternitplattorna. Minerit är ett exempel, plattan består av cement armerad med cellulosafibrer i stället för asbest och är snarlik eternit, även om ytstrukturen är något annorlunda. Man kan plocka om sina plattor så att alla nya samlas på till exempel en gavel, då märks det minst. Minerit kostar cirka 190 kr/kvm, återförsäljare hittar du på www.cembrit.se Också Dansk Eternit säljer plattor, dem hittar du på www.dansketernit.dk.
 
Hantera eternit med respekt
Eternit innehåller asbest. Så länge plattorna sitter på huset och är hela utgör de ingen hälsorisk, tvärtemot vad många tror, men om de skadas eller bryts kan dammet från dem vara mycket farligt. Hantera därför eterniten försiktigt, och högtryckstvätta aldrig plattorna, då kan asbestdammet frigöras!

Om du skall ta ner eternit, skydda dig med andningsmask och saneringsoverall med huva, samt tättslutande handskar. Sprutar du vatten (med vanlig slang) på plattorna innan du tar ner dem minskar dammandet. Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestdammet, även om du byter påse blir partiklarna kvar inne i maskinen och sprids vidare. Förvara skyddskläderna utomhus och tvätta dem inte i din vanliga tvättmaskin. Hör efter med kommunen var man kan slänga asbestavfall.
Lejer man bort arbetet med nedmontering brukar kostnaden sluta på ungefär 100 000 kronor, men man kan alltså göra det själv om man bara är noga med att följa reglerna. Ta kontakt med din kommun eller Arbetsmiljöverket på tel 08-730 90 00.

Kommentarer

cecilia, - Onsdag 19 april 2017

träpanel utanpå eternit?

Kan en sätta träpanel utanpå eternit eller måste den tas bort först?
Karin, - Måndag 10 april 2017

Vit/grå eternit

Har plockat ner ett helt hus med vit/grå eternit. Intresserad?
Lena Hansson, - Fredag 11 november 2016

Sven-Erik Pihl söker

Jag har röda eternitplattor 40 X 40 om du behöver. Finns ca 50 st och de är i bra skick. 100 kr / st kan väl vara ok, en hundralapp är lättare att hitta än en fin eternitplatta idag...... eller ta alla till ett bra pris, ge bud. Finns i Malmö.
Sven-Erik Pihl, - Onsdag 20 april 2016

Söker eternit plattor

Hej, Kan någon hjälpa oss hitta Eternit plattor? De vi har är ca 40x40cm. Vi har bestämt att bevara eternitskivor på hus bygget ca 1930-talet. Ca.10-20 plattor saknas och vi hoppas kunna få/köpa om det går (kanske inte lagligt att köpa av företag). Nya skivor av fibercement ska läggas på läkt och vi har inte läkt under eternit plattor, därför måsta vi få tag i gamla Eternitplattor. Vi bor i Kävlinge kommune, väst sida av Skåne.
Solveig, - Torsdag 5 mars 2015

Asbest är natursten, strålsten

Jag förstår inte riktigt hysterin kring asbest, glasull/stenull är precis lika hälsovådligt för lungorna. Det var dem som rökte och yrkesmässigt utsattes för strålsten. I Danmark var det lag på att ha skyddskläder när man hanterade glas- och stenull. Jag förstår inte att asbest är miljöfarligt då det är natursten. Att det blivit så hårda restriktioner beror troligen på att industrin mörkade hälsoriskerna i arbetsmiljön. Att ha eternit på husfasaden är inte någon hälsorisk, värre är det i så fall med alla ventilationsrör husen som är gjorda av asbest. Dem borde man verkligen ta bort då de blåser runt asbestpartiklar som är vassa långa kristaller, men vassa är och också glas- och stenpartiklarna i isoleringsullen.
Charlotta, - Lördag 10 maj 2014

Behåller eterniten

Har precis flyttat in i huset till höger på bilden ovan och funderar starkt att behålla eterniten när jag gör vid fasad och byter fönster. Fasaden ser så tråkig ut när det regnar så jag har funderat att riva och lägga ny liggande limträpanel lika eterniten men tycker det är onödigt då huset är väldigt bra isolerat (den gamla träfasaden ligger kvar under eterniten). I området är det generellt stående träfasad med lockpanel men mitt hus har sett ut så här sedan 50-talet och jag tycker det borde få fortsätta så. Har tänkt måla vitt men jag ett tiotal spräckta plattor som först måste bytas ut. Om du ska riva din eternitfasad så köper jag gärna några plattor av dig.
Barbro Schöld, - Söndag 8 december 2013

eternitplattor

Ska jag köpa en kolonistuga klädd med eternitplattor? Jag är osäker.
Åsa Rhodin, - Fredag 18 oktober 2013

Snygga till eternittak

Har fått en offert på takomläggning - bort med eternit - på med shingel, plus en del plåt runt kupor. Ca 120 000:- (eg 110 men har bara 40 000 kvar på rot i år) efter rotavdrag. Känns mycket, och hade allra helst satt plåt på hela. Eternitplattorna som ligger i dag är hela, det finns inga läckor in, med undantag för några enstaka plattor som ser spruckna ut. Nån har målat på dem för länge sen och färgen flagar samt är det en hel del mossa. Takläggaren som gav offerten sade att eterniten kan spricka om man går på den. Om man nu vill behålla eterniten, vad kan man göra för att snygga till, reparera det som behövs? Känns nu som att man är tvungen att ta bort den för att få ett snyggt tak.
Stefan, - Måndag 23 september 2013

Eternit

Eternit har hjälpt mig att bevara mitt hus som är på 400kvm, det har också hjälpt mig att köpa huset därför att det är så impopulärt. Huset var rödfläckigt och trasigt här och var. Jag hjäpte en granne att ta ner hans plattor en blåsig dag som jag använde för att laga mitt hus med, sedan blåste jag av huset försiktigt med en högtryckstvätt. Skinande vitt och väderbeständigt i 60 år till.
Carita, - Söndag 19 augusti 2012

Eternit

Finns det några studier som visar att människor som bott i hus med eternittak el vägg fått cancer? Eller är det människorna i fabriken som blivit dödligt sjuka? Tycker det känns viktigt att vara försiktig men inte onödigt rädd. /Nyfiken som vill veta
Marcus, - Fredag 3 augusti 2012

Mask

Det är viktigt att ha rätt mask. Minst P3 filter och av bra kvalité. Sen tar artikeln inte upp vad lekmannen skall göra av eventuellt asbetsdamm vilket jag tycker vidare förespråkar: "ta in proffs ist."...
Sven Nilsson, - Onsdag 23 maj 2012

Köper plattor

Ska du riva bort dina eternitplattor? Råkar de vara i grå/grön melerad färg också? Skulle behöva några för reparation efter en skadegörelse, se annonsen här på Gård&Torp-börsen. 070-250 3691
Tomas Ytterberg, - Torsdag 3 maj 2012

Bojkotta eterniten!

Håller med Mikael, finns ingen anledning att byggnadsminnesförklara hus enbart för fasadbeklädnaden utgörs av eternit. Vi som bor i sådana hus ska inte behöva klä oss skyddsoverall och andningsmask så fort vi ska underhålla vårt hus. Har bara hört sådana som inte själv bor i eternithus vurma för detta ohälsosamma fasadmaterial. att Är själv mycket intresserad av byggnadsvård men skulle aldrig komma på tanken att behålla skadligt byggnadsmaterial bara för att det kan få kultstatus en dag. Hur många har inte fått lung cancer och sätta livet till tack vare användning och tillverkning av detta material. Har nu påbörjat borttagning av mina plattor och tilläggsisolerat 70 cm (lagom för att behålla karaktären på huset), klätt det med träpanel och lockläktlist, målat med Falu ljusröd slamfärg. Huset blir mycket vackrare i sin nya kostym samtidigt som jag kan montera utomhuslykta, spalje och fönsterfoder utan att behöva oroa mig för hälsan. Samtidigt kan mina barn och barnbarn känna sig trygga i framtiden. Eterniten finns nu där den hör hemma - på återvinningsstationen för farligt avfall!
Henrik Ranby, - Onsdag 22 februari 2012

Byggnadsminne med eternit

Tänkte bara berätta att i Mölle, Skåne län, ligger den fantastiska eternitklädda Villa Italienborg, ett diagonalrutigt sommarhus i grått och rött som är byggnadsminne sedan ett tiotal år.
Mikael, - Torsdag 26 januari 2012

Skumt

Ingela: Visst, du har en poäng med att det inte går att underhålla eterniten, eller behöver underhållas. Men när det väl är på tiden att byta ut plattor mot mineritplattor, ja då byts hälsofarlig plattor ut mot andra hälsofarliga plattor. Minerit är känd för att ge upphov till diverse symtom: Näsblod, klåda, hosta, utslag. Vem vet vad effekten av detta är om X antal år? Egentligen är detta en känga mot branschen och inte mot de som har köpt hus med eternitplattor på fasaden. Tyvärr, en bransch som än idag tar fram produkter som är farliga för människan och miljön.
Ingela, - Torsdag 26 januari 2012

Nja

Mikael: Fördelen med eternit är att materialet inte behöver underhållas särskilt mycket. De plattor vi ser på husen i dag har suttit i sextio år utan underhåll och ser okej ut än i dag. Dessutom kan man förstås ta ner och byta ut enstaka plattor utan att asbest frigörs, det är när eterniten går sönder som det blir farligt. Håller inte riktigt med om rävsaxen, alltså.
Mikael, - Torsdag 26 januari 2012

Skumt

Kan inte riktigt förstå hur något som innehåller asbest kan få kultstatus, eller på väg att få kultstatus när det inte ens går att underhålla eller att restaurera. Som husägare till ett eternit hus är du mer eller mindre fast i en rävsax när du vill underhålla ditt hus, om du inte har en tjock plånbok, 100 000:- för att plocka ner asbesten. Om det är snyggt eller inte är för mig en subjektiv fråga.
Anna Ranow, - Söndag 30 januari 2011

Minerit

De modärna eternit-ersättaren Minerit och deignade fasadskivor finns hos Cembrit. Tepro har bytt namn) www.cembrit.se Anna Ranow Cembrit

Kommentera artikeln

*Namn:  *E-post (visas inte på sidan): 
 
*Rubrik:  *Vad är 4 + 2 (säkerhetsfråga)?  
*Meddelande: 

Annons Pil ner


Spara
Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp
Annons Pil ner

 

Annons Pil upp
Annons Pil ner


Annons Pil upp


Just nu 19 objekt